Grafika a rodzaj strony

Grafika zależy od rodzaju serwisu i jego przeznaczenia: zdecydowanie inny wygląd mają serwisy informacyjne, w których priorytetem jest duża szybkość działania i przekaz bieżących informacji, inaczej natomiast prezentują się witryny korporacyjne, nierzadko z bardzo rozbudowaną grafiką, których celem jest przede wszystkim prezentacja w sieci oferty firmy. Te ostatnie strony mogą pozwolić sobie na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, nawet kosztem wolniejszego wyświetlania stron.

Firmowe wzory i kolory. Unikanie przerostu formy grafika, nawet najpiękniejsza, nie powinna zdominować całego serwisu firmo- wegóTrzeba pamiętać, że głównym celem umieszczenia większości stron w sieci jest przekazanie informacji lub umożliwienie (czy ułatwienie) dokonania transakcji. Przesadnie rozbudowana grafika sprawi, że internauta nie będzie chętnie powracał na nasze strony.

Równoważenie bogatej grafiki i szybkości ładowania stron. Zagadnienie szybkości wyświetlania stron poruszyliśmy już przy okazji omawiania rozwiązań technologicznych. Wypada tu jedynie powtórzyć wcześniejszą uwagę: nie można zapominać o szybkości działania serwisu, która – niestety – maleje wprost proporcjonalnie do powiększania „ciężaru” elementów na stronie, w tym przede wszystkim elementów graficznych. Nie można zapominać też o różnych metodach optymalizacji elementów graficznych lub nawet zastępowaniu ich elementami języka html.

Technologia: zapewnienie możliwości dokonywania zmian. Serwisy internetowe wymagają od czasu do czasu odświeżenia. Dlatego ważne jest, hy były przygotowane w sposób umożliwiający szybkie i w miarę bezbolesne wprowadzanie zmian, również w warstwie graficznej. Nowoczesne serwisy charakteryzują się rozdzieleniem zarządzania treścią od zarządzania grafiką: oznacza to, że zmiana grafiki w dobrze zaprojektowanym serwisie trwa najwyżej kilka minut – niezależnie od liczby znajdujących się w nim stron. Zwykle polega to na podmianie pewnych elementów lub folderów umieszczonych na firmowym serwerze www.

Bez kategorii