Daily Archives 22 grudnia 2015

Serwis interaktywny: komunikacja z odbiorcami

Interaktywność, rozumiana tu jako możliwość natychmiastowego sprzężenia zwrotnego pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu, jest najważniejszą cechą wyróżniającą Internet spośród innych mediów: prasy, radia i telewizp\Niestety, wielu właścicieli serwisów internetowych zapomina o tym całkowicie, traktując prezentację w sieci na równi z firmowym folderem czy reklamówką w telewizji. Takie podejście do witryny oznacza, że pieniądze, które zostały zainwestowane w obecność w sieci, w rzeczywistości nie zostały efektywnie wykorzystane. Przeciętny użytkownik oczekuje od serwisu interaktywności, a jej brak jest niejednokrotnie powodem niskiej oceny nawet wartościowej merytorycznie witryny.

Bez kategorii

Wirtualna marka, czyli wszystko o domenach cz. II

Polskie firmy najczęściej rejestrują nazwy typu firma.pl lub firma.com.pl, czasem – chcąc podkreślić swój regionalny charakter – firma.miasto.pl. Niektóre firmy decydują się na wykupienie domeny międzynarodowej typu .com lub .net – co jednak nie zawsze jest skuteczną taktyką, bo część polskich wyszukiwarek nie indeksuje stron umieszczonych pod takimi adresami. Więcej informacji o rejestracji domen międzynarodowych można znaleźć na stronie InterNIC, czyli InternetNetwork Information Center (www.internic.net, serwis w języku angielskim).

Bez kategorii