Przegląd wyszukiwarek w wybranych polskich portalach

Najważniejsze polskie wyszukiwarki są dostępne na stronach największych portali – Onet.pl, Wirtualna Polska oraz Interia.pl. Za pośrednictwem Onetu dodamy stronę do katalogu Infoseek oraz światowej Altavisty, z kolei dzięki Inte- ria.pl możemy zgłosić stronę robotom obsługującym polską wyszukiwarkę Alta- vista oraz mechanizm NetSprint. Pamiętajmy jednak, by nie zgłaszać stron kilkakrotnie w tej samej wyszukiwarce (nawet jeśli jest ona umieszczona na stronach różnych portali – korzysta wówczas z tej samej bazy danych!). W portalu Onet.pl można przeszukać m.in. następujące zasoby:

– serwisy własne portalu,

– zasoby katalogowe,

polski Internet (platforma Inktomi),

– światowe zasoby Internetu (platforma Altavista),

– archiwa grup dyskusyjnych,

– pliki ftp,

– bazy adresowe (książka adresów e-mailowych, TeleAdreson).

Onet.pl wykorzystuje do przeszukiwania polskich zasobów oprogramowanie Inktomi (dawny Infoseek: stara nazwa jest zresztą używana do dziś). Z kolei zasoby światowe są przeszukiwane za pomocą oprogramowania Altavista ISS: baza danych znajduje się w Stanach Zjednoczonych, tam trafiają zapytania z Onetu, po czym wyniki są przesyłane na strony polskiego portalu i prezentowane użytkownikowi. Wyszukiwarka Onet.pl nie indeksuje zasobów zgłaszanych jako aliasy (np. w domenie .prv.pl).

Interesujące są informacje na stronach portalu, dotyczące punktowania stron przez wyszukiwarki. Lista, uszeregowana według priorytetu, jest następująca: 1. długość adresu, 2. tytuł strony, 3. opis strony, 4. słowa kluczowe, 5. liczba odnośników z innych stron, 6. słowa w treści strony. Onet informuje ponadto o swoich zabezpieczeniach antyspamowych, które powodują, że strona z powtarzającymi się słowami kluczowymi, np. „biznes, biznes, biznes”, będzie zawsze gorzej punktowana od takiej, która została opisana słowami kluczowymi „biznes, finanse”.

Bez kategorii