Internet w Polsce

Podobnie jak na świecie, również i w Polsce liczba osób posiadających dostęp do sieci systematycznie rośnie. W czerwcu 1997 roku OBOP przeprowadził jedno z pierwszych badań Czy Polacy korzystają z Internetu: dostęp do sieci zadeklarowało wówczas 6 proc. respondentów, ale zaledwie 3 proc. stwierdziło, że w ostatnim czasie korzystało z zasobów Internetu. W lutym 2002 roku dostęp do Internetu posiadało już 21,8 proc. respondentów (według badania Interbus firmy TNS OBOP).

W Polsce istnieje kilka liczących się firm prowadzących niezależne badania użytkowników sieci. Ze względu na zastosowanie różnych metod, wyniki ich badań różnią się nieznacznie między sobą. Tutaj omówimy krótko badanie In- terbus Taylor Nelson Sofres OBOP, opublikowane w marcu 2002 roku (dane za luty 2002). Chodzi bardziej o przedstawienie ogólnych tendencji niż konkret- nych wielkości.

Firmy badawcze coraz częściej ograniczają się do populacji w wieku 15 i więcej lat i właśnie taka grupa została uwzględniona we wspomnianym badaniu. Równocześnie terminem internauta określa się w nim osobę, która korzysta z sieci co najmniej raz w miesiącu. Przy uwzględnieniu tej metodologii wyniki badań w lutym 2002 prezentują się następująco:

– osoby posiadające dostęp do sieci: dostęp do sieci posiadało 21,8 proc. respondentów, co w przełożeniu na badaną populację daje blisko 6,73 min osób:

– osoby zamierzające uzyskać dostęp do sieci: kolejne 3,1 proc. respondentów (ponad 945 tys.) zamierza uzyskać dostęp do sieci w ciągu najbliższego półrocza – wskazuje to na wyraźną tendencję wzrostową:

– aktywni użytkownicy sieci: z sieci korzysta 15,6 proc. badanych, co daje liczbę polskich internautów na poziomie 4,82 min. Inne badania potwierdzają te wyniki: przykładowo, według SMG/KRC Po- land Media SA w lutym 2002 roku z sieci korzystało 15,7 proc. populacji (czyli 4,65 min osób). Niewielkie różnice są efektem stosowania różnych metod badawczych oraz zjawiska błędu statystycznego.

Bez kategorii