Daily Archives 15 grudnia 2015

Rady odnośnie nazwy nowej domeny

Z obserwacji zachowań internautów wynika, że ich poszukiwania rozpoczynają się zwykle od wpisania szukanego słowa uzupełnionego końcówką .com, .net, a w Polsce – .pl lub .com.pl. Jeśli będziemy na przykład szukać informacji o drewnie i wyrobach z drewna, znaczny procent internautów rozpocznie poszukiwanie od wpisania w przeglądarkę adresu www.drewno.pl lub www.drew- no.com.pl. Co ciekawe, pod obydwoma tymi adresami znajdują się profesjonalne serwisy poświęcone branży drzewnej (co, niestety, nie zawsze jest regułą w wypadku adresów rodzajowych). Zasada wyboru nazw ogólnych jest na tyle znana, że… wszystkie zostały już chyba zarezerwowane, przy czym część z nich można obecnie odkupić (zostały wcześniej zarezerwowane właśnie w celu odsprzedaży ).Często w adresie umieszcza się również słowa kluczowe: taktyka ta jest bardzo użyteczna przy działaniach promocyjnych w wyszukiwarkach (piszemy o nich w kolejnym rozdziale)

Bez kategorii

Katalog Yahoo!

Yahoo! jest najbardziej znanym na świecie katalogiem, który jednak indeksuje wyłącznie zasoby w języku angielskim – tak więc większość polskich stron www nie będzie mogła się w nim znaleźć. Strony dodajemy, klikając na odnośnik „suggest a site”.

Bez kategorii

Kryteria geograficzne i demograficzne

Segmentacja geograficzna jest jedną z najczęściej stosowanych metod podziału rynku, również internetowego. Jej zaletą jest przede wszystkim łatwość pozyskiwania danych: w ankietach respondenci podają raczej bez oporów informacje na temat regionu zamieszkania czy wielkości swojej miejscowości. W wypadku segmentacji rynku internetowego dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem, które pozwala na identyfikację użytkowników serwisu według kraju ich pochodzenia, a nawet miejsca zamieszkania (województwo czy konkretne miasto). Kryterium geograficzne jest niezmiernie ważne dla firm działających lokalnie, które prowadzą kampanie w sieci – w ich przypadku konieczne może być geotargetowanie, czyli kierowanie działań promocyjnych wyłącznie do internautów mieszkających na precyzyjnie określonym i opisanym terenie.

Bez kategorii

Identyfikacja odbiorców przekazu promocyjnego – kontynuacja

Przedstawiony tu model podjęcia decyzji o wyborze grupy docelowej działań promocyjnych jest jednak niedoskonały – należałoby bowiem dodać do macierzy trzeci wymiar: wielkość rynku. Czynnik ten w wielu wypadkach może okazać się decydujący. Na przykład: jeśli do grupy C (osoby znające produkt, które go jednak odrzuciły) zaliczamy 75 proc. konsumentów, należy skoncentrować działania na próbie zmiany wizerunku danego produktu. Są również wypadki, gdy pozornie najbardziej atrakcyjne segmenty rynku A i B są na tyle małe, że działania promocyjne są po prostu nieopłacalne.

Bez kategorii

Internet jako nowoczesny środek promocji

Internet jest wykorzystywany w życiu codziennym do zdobywania informacji oraz do komunikowania się z innymi osobami. W pewnych dziedzinach stopniowo wypiera on tradycyjne środki przekazu: często zamiast kupować gazetę, wstukujemy ulubiony adres strony www, a komunikator internetowy zastępuje nam rozmowy telefoniczne, szczególnie międzymiastowe czy międzynarodowe. Wraz z upowszechnieniem się Internetu rośnie jego znaczenie komercyjne – jako środka skutecznej komunikacji marketingowej i promocji. Internet posiada kilka charakterystycznych cech, które przesądzają o jego atrakcyjności z marketingowego punktu widzenia.

Bez kategorii