Kryteria geograficzne i demograficzne

Segmentacja geograficzna jest jedną z najczęściej stosowanych metod podziału rynku, również internetowego. Jej zaletą jest przede wszystkim łatwość pozyskiwania danych: w ankietach respondenci podają raczej bez oporów informacje na temat regionu zamieszkania czy wielkości swojej miejscowości. W wypadku segmentacji rynku internetowego dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem, które pozwala na identyfikację użytkowników serwisu według kraju ich pochodzenia, a nawet miejsca zamieszkania (województwo czy konkretne miasto). Kryterium geograficzne jest niezmiernie ważne dla firm działających lokalnie, które prowadzą kampanie w sieci – w ich przypadku konieczne może być geotargetowanie, czyli kierowanie działań promocyjnych wyłącznie do internautów mieszkających na precyzyjnie określonym i opisanym terenie.

Kryteria demograficzne. W przeciwieństwie do kryteriów geograficznych, informacji demograficznych nie da się pozyskać w sposób automatyczny: firma przygotowująca kampanię musi przeprowadzić własne badania bądź też zakupić gotowe wyniki. Najczęściej stosowane kryteria demograficzne to: wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód, rzadziej liczba członków rodziny czy faza cyklu życia rodziny. Większość serwisów internetowych sprzedających usługi reklamowe posiada ogólne informacje na temat swoich użytkowników, dodatkowo – głównie w wypadku dużych portali – informacje takie można uzyskać od firm monitorujących rynek. Na podstawie zebranych danych możemy określić profil osób, do których dotrzemy z ofertą promocyjnąy

Bez kategorii