Daily Archives 7 grudnia 2015

Przygotowanie koncepcji serwisu

Jeśli firma posiada już serwer internetowy oraz ma wykupioną domenę, powinna przystąpić do budowy własnej strony www. W kolejnych podrozdziałach przedstawimy najważniejsze zasady konstrukcji serwisów internetowych. Wbrew pozorom, zasady te nie dotyczą wyłącznie tych przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoją działalność w sieci. W miarę upływu czasu serwisy internetowe systematycznie ewoluują, dostosowując się zarówno do potrzeb swoich użytkowników, jak i rozwoju nowych technologii. Dlatego omawiane niżej zasady będą pomocne również w przeprojektowywaniu działających już serwisów.

Bez kategorii

Rozpoznanie marki

Decyzje związane z marką są ważnym elementem strategii produktu. Z jednej strony, rozwijanie produktu markowego wymaga ogromnych długoterminowych inwestycji marketingowych, zwła- szcza związanych z reklamą, promocją i opakowaniem. Wytwórcom często łatwiej i taniej jest wytworzyć produkt i pozwolić innym budować jego markę. Na przykład znaczna część światowej produkcji odzieży, elektroniki użytkowej i komputerów jest wytwarzana na Tajwanie, jednak produkty te najczęściej nie są sprzedawane z tajwańskimi markami.

Bez kategorii