Rozpoznanie marki

Decyzje związane z marką są ważnym elementem strategii produktu. Z jednej strony, rozwijanie produktu markowego wymaga ogromnych długoterminowych inwestycji marketingowych, zwła- szcza związanych z reklamą, promocją i opakowaniem. Wytwórcom często łatwiej i taniej jest wytworzyć produkt i pozwolić innym budować jego markę. Na przykład znaczna część światowej produkcji odzieży, elektroniki użytkowej i komputerów jest wytwarzana na Tajwanie, jednak produkty te najczęściej nie są sprzedawane z tajwańskimi markami.

Z drugiej strony, większość producentów i pośredników zdaje sobie sprawę z tego, że siła i sukces sprzyjają tym firmom, które kontrolują marki. Firmy japońskie i południowo- koreańskie (Sony, Panasonic, JVC, Samsung, Hyundai, LG – wcześniej Goldstar) wydały setki milionów dolarów na budowę marek swoich produktów, ponieważ badania marketingowe dowiodły, że konsumenci są lojalni wobec marek. Dobrze znane marki pozwalają firmom uzyskać akceptację na rynku, usprawnić dystrybucję i osiągnąć wyższe ceny.

Znajomość marki jest odnoszona do kwestii akceptacji i rozpoznania marki przez konsumentów. Akceptacja nie jest możliwa, jeśli produkt nie gwarantuje odpowiedniej jakości i nie jest regularnie promowany na rynku. Natomiast stopień rozpoznania marki przez konsumentów istotnie wpływa na kompozycję działań producenta w zakresie marketingu-mix. W strategii planowania rozwoju marki ważne są następujące kwestie związane z budowaniem znajomości marki wśród konsumentów:

Niektóre produkty są bardzo podobne do siebie i wtedy rozpoznanie marki jest trudne. Na przykład w przypadku artykułów szkolnych marka może nie być rozpoznawana przez konsumentów, a nawet przez pośredników handlowych, chociaż ci ostatni mogą jej używać w celu kontrolowania stanu zapasów produktu.

Bez kategorii