Daily Archives 13 grudnia 2015

Katalog lnteria.pl

Zasoby: Struktura katalogu jest kilkupoziomowa, składa się na nią 15 katalogów tematycznych, kategorie i podkategorie. Sposób wyświetlania: Strony wyświetlane są w kolejności alfabetycznej: na samym początku pokazują się powiązane z danym tematem serwisy Inte- ria.pl oraz strony, które otrzymały najwyższe oceny redaktorów katalogu (również w kolejności alfabetycznej). Na każdej stronie katalogu wyświetlanych jest po 10 rekordów. Osobno prowadzony jest katalog Miasto www (prywatne strony utrzymywane w portalu Interia.pl).

Bez kategorii

Segmentacja może być kilkustopniowa

Na rynku internetowym możemy wyróżnić (na podstawie kryterium oczekiwanych korzyści) segmenty osób: poszukujących informacji, poszukujących rozrywki, korzystających z sieci jako formy komunikacji czy korzystających z sieci jako platformy do zawierania transakcji. Jeśli dokonamy głębszej analizy wymienionych seg- meritów, okazuje się, że każdy z nich można podzielić na mniejsze jednostki (sub- segmenty), a definiując je bardziej precyzyjnie, otrzymujemy nisze rynkowe. Na przykład segment poszukujących informacji będziemy mogli podzielić na następujące subsegmenty: poszukujących informacji ogólnych, informacji finansowych, informacji sportowych itd. Z kolei np. w subsegmencie osób poszukujących w sieci informacji finansowych wyróżnimy wiele nisz: osób poszukujących notowań giełdowych, informacji na temat instrumentów pochodnych itp.

Bez kategorii

Kryteria psychograficzne i behawioralne

Klasyczne kryteria psychograficzne to: styl życia, osobowość i klasa społeczna. Są to więc cechy, które możemy mierzyć wyłącznie przy użyciu zaawansowanych metod badawczych. Obecnie w planowaniu internetowych kampanii promocyjnych kryterium to ma charakter drugorzędny – rynek jest segmentowany przede wszystkim przy użyciu kryteriów geograficznych i demograficznych, dopiero powstałe w ten sposób segmenty mogą być opisywane według kryteriów psychograficznych.

Bez kategorii