Katalog lnteria.pl

Zasoby: Struktura katalogu jest kilkupoziomowa, składa się na nią 15 katalogów tematycznych, kategorie i podkategorie. Sposób wyświetlania: Strony wyświetlane są w kolejności alfabetycznej: na samym początku pokazują się powiązane z danym tematem serwisy Inte- ria.pl oraz strony, które otrzymały najwyższe oceny redaktorów katalogu (również w kolejności alfabetycznej). Na każdej stronie katalogu wyświetlanych jest po 10 rekordów. Osobno prowadzony jest katalog Miasto www (prywatne strony utrzymywane w portalu Interia.pl).

Opis strony: Rekord (zapis) w katalogu zawiera tytuł strony, opis, adres internetowy, informacje o lokalizacji strony w katalogu oraz ocenę dokonaną przez zespół redakcyjny. Ocena stron: Każda strona w katalogu Interia.pl jest oceniana w skali od 1 do 5. Pod uwagę brane są następujące elementy: bogactwo treści, grafika, częstotliwość aktualizacji, łatwość nawigacji, czas ładowania, wersje językowe i prawidłowe kodowanie polskich znaków oraz liczba aktywnych odnośników.

Metody weryfikacji: Strony są przeglądane i weryfikowane przez zespół redakcyjny. Interia podaje ponadto, że istnieje możliwość weryfikacji oceny strony, która została zmodyfikowana czy znacznie przebudowana – poprawiony serwis należy zgłosić wówczas na adreL][email protected] teria

Podobnie jak w wypadku innych katalogów, dodawanie stron odbywa się tu przez wypełnienie prostego formularza, w którym należy podać: adres strony, tytuł, proponowany opis strony, zestaw słów kluczowych oraz proponowane lokalizacje w katalogu.

Dodawanie stron do największych światowych katalogów. Jeśli chodzi o rejestrację w katalogach obcojęzycznych, polecamy szczególnie witrynę o największym zasięgu – Yahoo! (www.yahoo.com). Strona rejestrowana w Yahoo! musi być w języku angielskim lub też posiadać angielską wersję językową. Opłaca się też zarejestrować stronę w polskiej części katalogu Open Di- rectory Project (www.dmoz.com). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady i metody rejestracji witryny we wspomnianych katalogach.

Bez kategorii