Kryteria psychograficzne i behawioralne

Klasyczne kryteria psychograficzne to: styl życia, osobowość i klasa społeczna. Są to więc cechy, które możemy mierzyć wyłącznie przy użyciu zaawansowanych metod badawczych. Obecnie w planowaniu internetowych kampanii promocyjnych kryterium to ma charakter drugorzędny – rynek jest segmentowany przede wszystkim przy użyciu kryteriów geograficznych i demograficznych, dopiero powstałe w ten sposób segmenty mogą być opisywane według kryteriów psychograficznych.

Kryteria behawioralne. Równie często jak geograficzne używane są w sieci kryteria behawioralne, gdzie rozróżnienie następuje na podstawie zachowań grup konsumentów. Jest to o tyle ułatwione, że część danych możemy pozyskiwać automatycznie, dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, które potrafi mierzyć i analizować ruch na poszczególnych witrynach. Stąd też możemy dzielić internautów według intensywności korzystania z danego serwisu segmenty: debiutantów, nowych użytkowników, okazjonalnych użytkowników, stałych użytkowników itck czy według stopnia lojalności (badając tzw. wskaźnik powrotów do serwisu lub liczbę przejść pomiędzy naszym serwisem a konkurencyjnymi witrynamijObserwa- cje te trzeba uzupełniać wywiadami ankietowymi, podczas których można zapytać internautę o jego postawę wobec firmy, oczekiwane korzyści z użytkowania jej produktów czy okazje, przy których dowiedział się o produkcie i postanowił zasięgnąć informacji na jego temat. Badania tego typu są często prowadzone na firmowych stronach internetowycnT

Segmentacja rynku przedsiębiorstw. Działania marketingowe (w tym także promocyjne) podejmowane na rynku przedsiębiorstw różnią się istotnie od tych prowadzonych na rynkach konsumenckich. Również i segmentacja – mimo pewnych podobieństw z rynkiem B2C – jest prowadzona w inny sposób: używane są w tym wypadku kryteria strategiczne, taktyczne i operacyjne.

Bez kategorii