Serwis interaktywny: komunikacja z odbiorcami

Interaktywność, rozumiana tu jako możliwość natychmiastowego sprzężenia zwrotnego pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu, jest najważniejszą cechą wyróżniającą Internet spośród innych mediów: prasy, radia i telewizp\Niestety, wielu właścicieli serwisów internetowych zapomina o tym całkowicie, traktując prezentację w sieci na równi z firmowym folderem czy reklamówką w telewizji. Takie podejście do witryny oznacza, że pieniądze, które zostały zainwestowane w obecność w sieci, w rzeczywistości nie zostały efektywnie wykorzystane. Przeciętny użytkownik oczekuje od serwisu interaktywności, a jej brak jest niejednokrotnie powodem niskiej oceny nawet wartościowej merytorycznie witryny.

Jak zatem można podnosić interaktywność serwisu? Istnieje kilka niezawodnych sposobów, które przedstawiamy poniżej. Korzystanie z dobrodziejstw hipertekstu. Najprostszym, ale chyba najmniej docenianym przez twórców stron sposobem na podniesienie interaktywności jest skorzystanie z możliwości hipertekstowych, czyli stworzenie wzajemnych połączeń pomiędzy stronami internetowymi. W ten sposób można wyjaśniać trudniejsze zagadnienia czy umożliwiać internaucie pogłębianie wiedzy na określone tematy. Interaktywność polega tu na umożliwieniu poruszania się po danym obszarze tekstów zgodnie z potrzebami i wolą czytającego – może on zapoznać się z treścią całego artykułu, może też rezygnować z jego części, przechodząc do lektury bardziej interesujących fragmentów.

Listy do serwisu. Najczęściej chyba występującym elementem interaktywnym na stronach internetowych jest odnośnik umożliwiający wysłanie listu do właściciela serwisu (jego konstrukcja została omówiona w podrozdziale dotyczącym nawigacji). Niestety, wielu właścicieli stron zapomina, że interaktywność polega tu nie tylko na samym umieszczeniu odnośnika, lecz także – i to przede wszystkim – na reagowaniu na przesłaną korespondencję. Duże serwisy zatrudniają w tym celu przeszkolonych pracowników, a w małej firmie musi znaleźć się osoba, której zadaniem będzie odpowiadanie na e-mailową korespondencję lub choćby jej rozdzielenie między kompetentne osoby. Prawdę powiedziawszy, lepiej w ogóle nie umieszczać odnośnika umożliwiającego wysłanie listu, niż nie odpowiadać na korespondencję wysyłaną z firmowego serwisu www.

Komentarze do tekstów. Często stosowanym sposobem jest umieszczanie pod tekstem odnośnika umożliwiającego dodawanie własnych komentarzy. Po kliknięciu na taki odnośnik otwiera się okienko, w które można wpisać własne uwagi dotyczące tekstu prezentowanego na stronie www. Komentarz jest wysyłany następnie na serwer, po czym – co jest rozwiązaniem najczęściej stosowanym – trafia do rąk administratora, który podejmuje decyzję o jego publikacji. Dzięki systemowi komentarzy każdy internauta może wyrazić swoją opinię na dany temat lub poznać zdanie innych – co w dużym stopniu podnosi atrakcyjność informacyjną strony. Nie bójmy się przy tym publikować krytycznych komentarzy – one także dowodzą, że firma i jej serwis cieszą się zainteresowaniem opinii publicznej.

Bez kategorii