Emisje poszczególnych form reklamy

Na ilustracji 4.3 został przedstawiony fragment przykładowej kampanii reklamowej. W poszczególnych tygodniach zaznaczono emisje reklam – warto zwrócić uwagę, że zostały one zaplanowane jedynie w tygodniach 4-5, 8-9, 11-13 oraz 16, co jest zgodne z wcześniejszym planem ogólnym działań promocyjnych. Najintensywniejsza kampania jest zaplanowana na witrynach A, C i E – po siedem tygodni (całość działań obejmuje osiem tygodni): będzie ona jedynie uzupełniona działaniami na witrynach B i D. Ponieważ w naszym przykładzie zakładamy, że witryna D w ogóle nie akceptuje form reklamowych typupush, nie zaplanowano na niej banerów z okienkiempop-up. Z kolei korzystna cena tej formy reklamy na witrynie B skłoniła osobę planującą kampanię do uwzględnienia na tej stronie wyłącznie banera połączonego z okienkiem pop-up.

Emisje poszczególnych form reklamy są zaplanowane w cyklu tygodniowym, co wcale nie oznacza, że są one emitowane bez przerwy przez cały tydzień. Zazwyczaj planuje się emisję pakietu 1000 bądź 10 000 odsłon w danym tygodniu (w wypadku dużych portali pakiety bywają jeszcze większe). Emisje zostały zaplanowane w taki sposób, by widownia każdej witryny miała możliwość kontaktu z różnymi odmianami reklam. Dodatkowo założono, że część osób odwiedza naprzemiennie strony A, B, C, D i E – dlatego zróżnicowanie form reklamowych występuje również w ramach danego tygodnia.

Innym sposobem różnicowania jest bieżąca rotacja banerów – w takim wypadku planowanie polega jedynie na rozpisaniu liczby odsłon na poszczególne witryny, a kreacje reklamowe są wyświetlane naprzemiennie lub w określonych sekwencjach (na przykład kolejno po sto emisji banera numer 1, 2 i 3 itd.). Ostateczny dobór czasu i miejsca emisji poszczególnych reklam jest uzależniony od rodzaju i celów planowanej kampanii.

Bez kategorii