Przykładowe kryteria strategiczne

Źródłem cennych informacji pomocnych w segmentacji rynku przedsiębiorstw jest badanie wykorzystania sieci Internet przez polskie firmy, przeprowadzone na przełomie września i października 2001 roku przez krakowską Akademię Ekonomiczną (badanie.ae.krakow.pl). Na jego podstawie można dokonać wstępnej segmentacji rynku polskich przedsiębiorstw w sieci, jednak tylko według kryteriów strategicznych (segmentacje taktyczne i operacyjne mogą być prowadzone praktycznie tylko na podstawie badań konkretnych przedsiębiorstw).

Profil działalności: z badania krakowskiej Akademii Ekonomicznej wynika, że najliczniej reprezentowaną w sieci grupą są przedsiębiorstwa usługowe (40,5 proc. biorących udział w badaniu).

Próba kompletnej segmentacji sektora przedsiębiorstw. Jak wspomnieliśmy w rozdziale poświęconym badaniom, segmentacja rynku przedsiębiorstw prowadzona w odniesieniu do konkretnego produktu jest trzystopniowa – obejmuje kryteria strategiczne, taktyczne i operacyjne. Korzystając ze źródeł wtórnych, można poznać jedynie segmentację według kryteriów strategicznych, dalsze badania należy już prowadzić samodzielnie, pod kątem konkretnych produktów. Posłużmy się prostym przykładem segmentacji przeprowadzonej dla producenta zaawansowanych podzespołów komputerowych.

Bez kategorii