Pojęcia związane z asortymentem – ciąg dalszy

Firmy najczęściej oferują określoną linię produktów, czyli grupę produktów, które są ze sobą ściśle powiązane podobnym sposobem działania, przeznaczeniem, sprzedażą dla tych samych segmentów rynku, formą reklamy, możliwością zakupu tylko w określonych typach sklepów, a także występowaniem cen w określonym przedziale (np. niskie ceny). Na przykład Celia sprzedaje ze swoim znakiem firmowym pomadki do ust, lakiery do paznokci, cienie do powiek i inne kosmetyki. Firma ubezpieczeniowa Warta oferuje usługi w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC), autocasco (AC), ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW), Warta-Ski itd.

Na przykład produkt-mix firmy Avon składa się z czterech podstawowych linii produktu: kosmetyki, biżuteria, modne stroje i artykuły gospodarstwa domowego, a Pol len a-Lech i a sprzedaje kosmetyki, środki do mycia i prania, a także środki do pielęgnacji jamy ustnej. Każda linia produktów zawiera kilka podgrup (np. kosmetyki dzieli się na pomadki do ust, róże, pudry itd.). Każda linia i podgrupa składają się z indywidualnych marek produktów. Asortyment produktów jednej firmy, np. Avon, obejmuje 1300 różnego typu produktów, natomiast prawie każdy supermarket oferuje klientom około 14 000 różnych produktów.

Produkt-mix może być opisany za pomocą dwóch zmiennych: liczby różnych linii produktów, jakie firma oferuje (szerokość), oraz liczby typów produktów zawartych w linii produktów (głębokość). Istotne jest także pokrewieństwo między Uniami produktów. Stopień pokrewieństwa będzie zależał od siły natężenia charakterystycznych, wspólnych dla danych linii cech, np. ich udziału w różnych segmentach konsumentów, miejsca dystrybucji, przedziału cen.

Różne warianty asortymentu produktu, zestawione ze względu na stopień rozbudowania oferty, maja zalety i wady. Dla sprzedawcy jest istotne prawidłowe wyważenie złych i dobrych stron oferowanego swoim klientom asortymentu produktów. Typowe zalety i wady danego rodzaju asortymentu zostały podane w tablicy 2.

Obecnie firmy zaczynają odchodzić od tradycyjnej branżowej orientacji kształtowania oferty i wprowadzać orientację na kompleksy potrzeb konsumpcyjnych. Te przedsiębiorstwa, które wykorzystują techniki marketingowe, doskonale wiedzą, że współczesnego nabywcę nie obchodzi to, z czego i w jakiej branży produkt wykonano, lecz to, do czego on służy, jaką potrzebę zaspokaja i w jaki sposób.

W wielu rozwiniętych gospodarczo krajach konsumenci domagają się, aby sklep „odszedł” od układania produktów według marki producenta. Współczesny klient chce wybierać poszczególne produkty (np. dyktafony, szampony), porównując w jednym miejscu artykuły różnych wytwórców.

Bez kategorii