Monthly Archives Grudzień 2015

Proponowana lokalizacja w katalogu

Przed wyborem lokalizacji trzeba bardzo dokładnie zapoznać się ze strukturą danego katalogu – każdy ma swoją specyfikę, którą dodający stronę powinien uwzględnić. Najczęściej katalog posiada własną mapę, którą również warto przestudiować.

Bez kategorii

Zastosowanie kryteriów behawioralnych

Użytkownicy Internetu są badani pod kątem kryteriów behawioralnych za pomocą specjalistycznego oprogramowania lub też przy użyciu ankiet. W wyniku automatycznych pomiarów otrzymujemy proste dane, na podstawie których możemy podzielić internautów na grupy, np. ze względu na długość wizyt w serwisie lub liczbę odwiedzonych stron. Ciekawsze są jednak pomiary ankietowe, w których kryteria behawioralne są stosowane wobec rynku podzielonego wcześniej na segmenty według kryteriów geograficznych lub demograficznych. Przykłady takich badań można znaleźć w cytowanym już raporcie firmy I-Metria:

Bez kategorii

Podział promocji ze względu na cel

Promocja marki (kampania wizerunkowa) polega na zapoznawaniu odbiorców z przedsiębiorstwem, kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów, utrwalaniu korzystnych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. W Internecie promocja marki jest oparta na standardowych działaniach: reklamie bane- rowej lub wielkoformatowej, sponsoringu serwisów, umiejętnej promocji w katalogach i wyszukiwarkach, ?działaniach public relations prowadzonych na witrynach informacyjnychpraz ostrożnej promocji z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Promocja marki jest obecnie dominującą formą w sieci.

Bez kategorii

Nawigacja: szybkość i precyzja znajdowania informacji cz. II

Poruszanie się po stronie. W wypadku dłuższych tekstów lub różnego typu zestawień, kalendariów i tym podobnych stosuje się dodatkowe elementy nawigacyjne, usprawniające poruszanie się po tekście: stronicowanie, czyli odnośniki do wcześniejszych lub późniejszych partii tekstu – w postaci numerycznej bądź słownej („dalej”, „wstecz”), oraz elementy usprawniające ruch na danej stronie (przycisk „do góry”, znajdujący się na samym dole, który umożliwia szybki skok na początek strony, bez konieczności jej przewijania).

Bez kategorii

Metoda procentu od obrotu i metoda naśladowania konkurencji

Metoda procentu od całkowitego budżetu promocyjnego. Metoda ta jest często wykorzystywana przez firmy lub agencje planujące kampanie zagregowane, w których promocja w sieci jest jedynie częścią szeroko zakrojonych działań, wykorzystujących też tradycyjne kanały przekazu. Zakłada się przykładowo, że na działania w sieci zostanie przeznaczone 10 proc. całości budżetu promocyjnego.

Bez kategorii

Jak działają wyszukiwarki i katalogi

Mimo znacznych różnic w działaniu, katalogi są bardzo często mylone z wyszukiwarkami – prawdopodobnie dlatego, że na stronach portali oba mechanizmy są ze sobą sprzężone. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się bliżej charakterystycznym cechom obu tych mechanizmów oraz zwrócimy uwagę na różnice pomiędzy nimi.

Bez kategorii

Hosting niewirtualny i wirtualny

Najtańszym sposobem na zaistnienie w sieci jest umieszczenie strony na serwerze firmy internetowej – wykupienie podkatalogu w ramach istniejącej domeny. Hosting niewirtualny jest często oferowany przez portale – tam można zakładać darmowe strony. Strona taka ma wówczas adres w postaci: www.j akaśdomena.pl/ podkatalog lub www.j akaśdomena. pl/ podkatalog

Bez kategorii

Możliwość działań typu push – internet

W sieci możliwe są również działania typu push. Typowym przykładem j est chociażby poczta elektroniczna, która jest „wtłaczana” na konto e-mail użytkownika. Na stronach internetowych pojawiają się też bardziej inwazyjne elementy promocyjne typu push, jak na przykład wyskakujące okienka (pop-up) czy pełnoekranowe prezentacje (interstitiale).

Bez kategorii