Nawigacja: szybkość i precyzja znajdowania informacji cz. II

Poruszanie się po stronie. W wypadku dłuższych tekstów lub różnego typu zestawień, kalendariów i tym podobnych stosuje się dodatkowe elementy nawigacyjne, usprawniające poruszanie się po tekście: stronicowanie, czyli odnośniki do wcześniejszych lub późniejszych partii tekstu – w postaci numerycznej bądź słownej („dalej”, „wstecz”), oraz elementy usprawniające ruch na danej stronie (przycisk „do góry”, znajdujący się na samym dole, który umożliwia szybki skok na początek strony, bez konieczności jej przewijania).

Odnośnik umożliwiający wysłanie listu. Często się zdarza, że po zapoznaniu się z zawartością witry ny lub po przeczytaniu zamieszczonej na niej informacji chcemy wysłać list do właściciela serwi su. W takich sytuacjach nie ma nic bardziej denerwującego niż brak odnośnika umożliwiającego nawiązanie kontaktu. Odnośniki takie dzieli się na dwie grupy: wykorzystujące program pocztowy nadawcy oraz skonstruowane w ramach serwisu www. W pierwszym przypadku kliknięcie na odnośnik powoduje uruchomienie programu pocztowego nadawcy – trudno więc o anonimowość. Zapewnia ją drugie rozwiązanie – po kliknięciu na odnośnik (oznaczony zwykle jako „poczta”, „listy” lub „kontakt”) otwiera się osobne okno przeglądarki, w które należy wpisać treść listu i zaakceptować ją przyciskiem „wyślij”. Drugie rozwiązanie jest znacznie bardziej eleganckie, ale też wymaga nieco większych przygotowań.

Mapa serwisu (siłę map) to strona, na której znajduje się schemat serwisu www. Idealnie, jeśli jest interaktywna, to znaczy kliknięcie na nazwę konkretnej strony powoduje przejście do wybranej w ten sposób części serwisu. Odnośniki do mapy powinny obowiązkowo znajdować się na wszystkich stronach www danego ośrodka.

Bez kategorii