Metoda procentu od obrotu i metoda naśladowania konkurencji

Metoda procentu od całkowitego budżetu promocyjnego. Metoda ta jest często wykorzystywana przez firmy lub agencje planujące kampanie zagregowane, w których promocja w sieci jest jedynie częścią szeroko zakrojonych działań, wykorzystujących też tradycyjne kanały przekazu. Zakłada się przykładowo, że na działania w sieci zostanie przeznaczone 10 proc. całości budżetu promocyjnego.

Metoda procentu od obrotu. W metodzie tej zakłada się przeznaczanie na działania promocyjne określonego procentu od obrotu – najczęściej brane są pod uwagę przychody ze sprzedaży. Jest to działanie spotykane często poza siecią, w odniesieniu do promocji w Internecie ma raczej marginalne znaczenie.

Metoda naśladowania konkurencji. Metoda naśladowania konkurencji jest przeważnie stosowana przez duże firmy, działające w silnie spolaryzowanych gałęziach gospodarki – to jest takich, w których istnieje duża konkurencja pomiędzy kilkoma największymi podmiotami. Naśladowanie działań konkurencji polega na dokładnej obserwacji poczynań konkurenta oraz na systematycznym odpowiadaniu na każde jego posunięcie, przy czym w takiej sytuacji należy zakładać, że konkurenci będą naśladować siebie nawzajem. Przykładowo, jeśli producent pasty do zębów A zdecyduje się na stworzenie dedykowanego serwisu dla portalu X, jest bardzo prawdopodobne, że producent B zdecyduje się na podobne działania, prowadzone wraz z portalem Y.

Bez kategorii