Podział promocji ze względu na cel

Promocja marki (kampania wizerunkowa) polega na zapoznawaniu odbiorców z przedsiębiorstwem, kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów, utrwalaniu korzystnych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. W Internecie promocja marki jest oparta na standardowych działaniach: reklamie bane- rowej lub wielkoformatowej, sponsoringu serwisów, umiejętnej promocji w katalogach i wyszukiwarkach, ?działaniach public relations prowadzonych na witrynach informacyjnychpraz ostrożnej promocji z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Promocja marki jest obecnie dominującą formą w sieci.

Promocja, której celem jest wywołanie określonego działania (najczęściej dokonania zamówienia, rzadziej: rejestracji na określonej stronie), zakłada prze- ważnie bardziej agresywne metody dotarcia do odbiorcy: w reklamie używa się technologii push (np. okienka pop-up, interstitiale), obok tego często stosowany jest mailing oraz cała gama środków z zakresu promocji sprzedaży. Wykorzystywana jest również promocja w wyszukiwarkach, skoncentrowana na ściśle określonych słowach kluczowych, do witryn informacyjnych trafiają natomiast komunikaty prasowe dotyczące konkretnych produktów i usług. Rzadko są tu wykorzystywane popularne banery reklamowe, których wskaźnik click through (stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń) systematycznie opada. Banery są więc coraz częściej stosowane w programach promocji marki, rzadziej natomiast służą sprowadzeniu odbiorcy do ośrodka www w celu złożenia zamówienia.

Bez kategorii