Możliwość działań typu push – internet

W sieci możliwe są również działania typu push. Typowym przykładem j est chociażby poczta elektroniczna, która jest „wtłaczana” na konto e-mail użytkownika. Na stronach internetowych pojawiają się też bardziej inwazyjne elementy promocyjne typu push, jak na przykład wyskakujące okienka (pop-up) czy pełnoekranowe prezentacje (interstitiale).

Duży zasięg oddziaływania. Zaletą sieci jest również duży zasięg promocyjnego oddziaływania: strony www są widoczne na całym świecie przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Inne usługi są także dostępne bez przerwy:- e-mail, Usenet czy możliwość porozumiewania się za pośrednictwem komunikatorów bądź IRC. a w Internecie – podobnie jak i poza nim – spełnia kilka istotnych funkcji: informuje, nakłania do działania, utrwala przekaz, wreszcie jest narzędziem w walce z konkurencji

Funkcja kompleksowego przekazu informacji. Za pośrednictwem Internetu firma może przekazać obecnym lub potencjalnym klientom informacje o sobie i własnych produktach. W odróżnieniu od innych mediów, Internet umożliwia kompleksowy przekaz informacji: zainteresowane osoby mogą skorzystać z odnośników i zapoznać się ze szczegółową ofertą zamieszczoną na stronie www przedsiębiorstwa.

Funkcja stymulująca – bezpośrednie nakłanianie do działania. Drugą istotną funkcją komunikacji marketingowej jest nakłanianie odbiorcy do podejmowania określonych działań, przeważnie jest to złożenie zamówienia. I tutaj Internet znacznie różni się od pozostałych mediów, głównie dzięki łatwości składania zamówień czy dokonywania płatności (cała transakcja może być zawierana za pośrednictwem strony www lub usługi e-mail).

Funkcja utrwalająca. Promocja ma również za zadanie utrwalanie w umysłach odbiorców pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów. Ze względu na multimedialny i interaktywny charakter Internetu podnosi się współczynnik zapamiętywania informacji.

Bez kategorii