Rodzaje zakupów produktów przemysłowych

Należą do nich różnorodne usługi, m.in. gwarancyjne, doradcze, instalacyjne, dozoru, finansowe, prawne oraz związane z konsultingiem (zarządzanie firmą, reklama, badania marketingowe). Popyt na te usługi jest mało elastyczny, a ceny – dość wysokie. Koszt nabycia takiej usługi jest porównywalny z kosztem zatrudnienia w firmie pracowników, którzy sami rozwiązaliby tego typu problemy. Korzystanie z usług jest jednak bardziej efektywne, bowiem zapotrzebowanie na nie występuje okazjonalnie. W miarę rozwoju gospodarczego popyt na usługi profesjonalne wzrasta.

Bez kategorii

Specjalista ds. marketingu

Firma może wykorzystać – w zależności od swoich potrzeb, wielkości, zasobów i celów – jedno z następujących rozwiązań organizacyjnych zarządzania produktem: specjalista ds. marketingu, specjalista ds. produktu, zespół planowania produktu, zespół przedsięwzięcia, specjalista ds. nowego produktu.

Bez kategorii

Produkt poszerzony – korzyści dodatkowe

Po określeniu istoty produktu zapewniającego nabywcom podstawowe korzyści można przystąpić do budowania produktu rzeczywistego. Cechy i elementy tworzące produkt rzeczywisty decydują o sile postrzegania produktu przez potencjalnych klientów, a także przez dostawców i konkurentów. Na siłę postrzegania produktu wpływają takie cechy i elementy produktu, jak: cena, jakość, opakowanie, styl, marka, znak handlowy, kontakt z nabywcą, wygląd i zachowanie sprzedawców, materiał (surowiec), model, cecha. Polskie wyroby czekoladowe jeszcze do niedawna nie cieszyły się dużą popularnością i nie były w stanie konkurować z podobnymi wyrobami pochodzącymi z importu. Konkurencyjna cena, poprawienie jakości, zastosowanie nowych, bardzo atrakcyjnych opakowań (czekolady Wedla, pierników toruńskich, batoników) przyczyniły się do zwiększenia siły postrzegania tych wyrobów przez konsumentów. Różne cechy i elementy produktu rzeczywistego, otaczające istotę produktu, tworzą zmienną kombinację, dostosowywaną do potrzeb i wymagań klientów.

Bez kategorii

Istota marki

Na oznakowanie produktu składają się z reguły: jego nazwa, marka i etykieta. Szczególne znaczenie wśród elementów oznakowania produktu odgrywa marka. Marka może się składać zarówno z części słownej, czyli nazwy marki (Opel, TDK, 3M), jak i rozpoznawalnego, ale niewerbalnego oznaczenia (symbol, forma plastyczna, charakterystyczny kolor lub krój pisma), czyli znaku lub logo marki (np. „kółko” Mercedesa, wielbłąd na opakowaniu papierosów Camel).

Bez kategorii

Problematyka opakowań

Ostatnia z wymienionych tendencji jest związana z odchodzeniem od feminizacji opakowań. Otóż jest to tendencja typowa dla krajów Europy Zachodniej, niekoniecznie sprawdzająca się w polskich warunkach. Według przeprowadzonych badań zakupy w Polsce są dokonywane w 70-80% przez kobiety, a zatem w przypadku testowania nowych opakowań nie można dobierać respondentów w proporcji 50% mężczyzn i 50% kobiet. Droga do partnerskiego prowadzenia gospodarstwa domowego jest jeszcze w Polsce długa i w najbliższych latach głównie kobiety będą podejmowały decyzje związane z nabywaniem dóbr codziennego zakupu.

Bez kategorii

Jak określić pozycję marki na rynku? – ciąg dalszy

Firma podchodząca kompleksowo do sprawy pozycji marki na rynku powinna mieć też na względzie zmiany zachodzące w jej otoczeniu, mogące wpłynąć na postrzeganie marek firmy przez konsumentów (wprowadzenie nowych marek przez konkurencję, zmieniające się profile klientów, nowe technologie, negatywne publicity).

Bez kategorii

Cykl życia produktu a rozwój firmy

Z tej szczegółowej analizy cyklu życia produktu wynika złożoność problemów związanych z procesami zarządzania i procesami decyzyjnymi w firmie. Gdyby rozwój przedsiębiorstwa był oparty wyłącznie na wytwarzaniu jednego produktu, wówczas przebieg tego rozwoju byłby zgodny z cyklem życia produktu. Wraz z końcem fazy dojrzałości i rozpoczęciem się fazy spadku sprzedaży następowałby upadek przedsiębiorstwa.

Bez kategorii