Produkty wybieralne sprawiają więcej problemów

Zanim produkty wybieralne zostaną zakupione, konsumenci odwiedzają wiele sklepów podobnej branży w różnych miejscach, aby porównać ich ceny, jakość, funkcjonalność, nowoczesność wykonania itp. Często się zdarza, że studiują czasopisma, pytają przyjaciół o ich opinię na temat danych produktów, śledzą reklamy.

Bez kategorii

Menedżer i kilka sposobów dywersyfikacji

Przedsiębiorstwo, które zdecydowało się na stosowanie tej strategii, musi dokonać nowej alokacji zasobów będących w jego dyspozycji. Znaczna część środków powinna być przesunięta z dotychczasowych działań do nowych przedsięwzięć (zastosowanie nowych technologii, wprowadzenie innych metod sprzedaży, podniesienie kwalifikacji pracowników). Strategia dywersyfikacji różni się od wcześniej omówionych strategii. Menedżer ma do dyspozycji kilka sposobów dywersyfikacji:

Bez kategorii

Wybór strategii marki – ciąg dalszy

Celem strategii jest wykreowanie ogólnego wizerunku firmy. Strategię tę stosuje się wówczas, gdy: 1) występują niewielkie różnice między produktami, 2) firma produkuje komplementarne produkty, 3) występuje mała sprzedaż danego produktu, a w związku z tym i niewielki potencjał rynku.

Bez kategorii

Portfele produktów

Koncepcja cyklu życia produktu jest bardzo użyteczna w analizie sytuacji indywidualnego produktu, natomiast portfele produktów są pomocne w planowaniu i kształtowaniu produktu-mix. Podstawową wartością każdej z tych koncepcji jest to, że prowadzą one do ustalenia strategii produktu i – ogólnie – strategii marketingowej firmy.

Bez kategorii

Dobry projekt podstawą sukcesu

Ważne znaczenie marketingowe ma wielkość opakowania. Istotne jest jego skorelowanie z wielkością zapotrzebowania ze strony finalnego nabywcy (np. liczbą osób w gospodarstwach domowych) oraz trwałością produktu po otwarciu opakowania. Na przykład napoje chłodzące sprzedaje się w metalowych puszkach, szklanych butelkach o różnej pojemności, a także plastikowych pojemnikach, nawet kilkulitrowych. Ma to na celu zaspokojenie różnych potrzeb nabywców, w zależności od tego, w jakich warunkach będą korzystać z produktu.

Bez kategorii

Materiały i półprodukty

Część z nich wymaga większego przetworzenia niż surowce oraz bardziej zróżnicowanych działań marketingowych. Inne mogą być już w wysokim stopniu przetworzone i stać się od razu elementem gotowego produktu (tzw. części gotowe i komponenty) albo wymagać tylko niewielkiego przetworzenia. Bardzo ważną kwestią jest jakość materiałów, ponieważ stają się one częścią składową finalnego produktu. Dla nabywcy istotna jest zatem marka dostawcy i jego strategia marketingowa.

Bez kategorii

Kto powinien oznaczać produkt marką? – ciąg dalszy

Pośrednik, który oznacza towary własnymi markami, musi zaplanować i realizować własną strategię marketingową, na ogól dość kosztowną. Trudno powiedzieć, w jakich warunkach należy stosować markę pośrednika. Z obserwacji rynku wynika, że pośrednik ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu, jeśli:

Bez kategorii