Materiały i półprodukty

Część z nich wymaga większego przetworzenia niż surowce oraz bardziej zróżnicowanych działań marketingowych. Inne mogą być już w wysokim stopniu przetworzone i stać się od razu elementem gotowego produktu (tzw. części gotowe i komponenty) albo wymagać tylko niewielkiego przetworzenia. Bardzo ważną kwestią jest jakość materiałów, ponieważ stają się one częścią składową finalnego produktu. Dla nabywcy istotna jest zatem marka dostawcy i jego strategia marketingowa.

Jeśli materiały są nabywane w dużych ilościach, a ich ceny niezbyt wysokie, zakupy mają charakter rutynowy i są dokonywane przez pracowników działu zaopatrzenia lub agentów. Jedynie wtedy, kiedy niezbędne są materiały o wyszukanych cechach, drogie, wymagające wielu negocjacji technicznych, w zakupach biorą udział pracownicy wyższych szczebli zarządzania.

Istotną cechą rynku tej grupy produktów jest silna konkurencja. Popyt jest również mało elastyczny względem ceny, ale duża liczba dostawców umożliwia dokonanie wyboru spośród bardzo wielu ofert. Szczególnym zagrożeniem jest konkurencja międzynarodowa. Materiały pochodzące z tych krajów świata, gdzie koszty siły roboczej są bardzo niskie, mogą być bardzo konkurencyjne, jeśli tylko spełniają wymagania jakościowe.

Oprócz półproduktów własnej produkcji występują również półprodukty obce. Są to typowe półprodukty, nabywane jako katalogowy asortyment handlowy, oraz elementy kooperacyjne, wykonywane w ramach umów lub porozumienia kooperacyjnego. W ewidencji przedsiębiorstwa nie występują jako samodzielna grupa.

Bez kategorii