Problematyka opakowań

Ostatnia z wymienionych tendencji jest związana z odchodzeniem od feminizacji opakowań. Otóż jest to tendencja typowa dla krajów Europy Zachodniej, niekoniecznie sprawdzająca się w polskich warunkach. Według przeprowadzonych badań zakupy w Polsce są dokonywane w 70-80% przez kobiety, a zatem w przypadku testowania nowych opakowań nie można dobierać respondentów w proporcji 50% mężczyzn i 50% kobiet. Droga do partnerskiego prowadzenia gospodarstwa domowego jest jeszcze w Polsce długa i w najbliższych latach głównie kobiety będą podejmowały decyzje związane z nabywaniem dóbr codziennego zakupu.

Problematyka opakowań budzi wiele kontrowersji związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz nieporównywal- nością cen produktu sprzedawanego przez różnych producentów w opakowaniach o zróżnicowanej pojemności. Regulowanie niektórych z tych kwestii następuje na podstawie przepisów prawnych, chociaż w każdej sprawie pojawiają się liczne niejasności i spory. Ograniczenie liczby rozmiarów opakowań do kilku czy też ustalenie wymagań dotyczących informacji koniecznych na opakowaniu bądź etykiecie ma służyć interesom konsumenta. Istnieją jednak trudno wymierne cechy produktów, zwłaszcza żywnościowych (np. smak czy struktura), w odniesieniu do których opakowanie nie będzie jedynym kryterium zaspokojenia preferencji i oczekiwań konsumentów.

Tendencje do nadmiernego zużycia materiałów opakowaniowych są hamowane przez dążenie do utrzymywania czystości ekologicznej otoczenia. Trudno rozkładające się opakowania stanowią niewątpliwie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Łatwo eksplodujące opakowania po aerozolach czy też rozbite opakowania szklane są zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi.

Bez kategorii