Daily Archives 24 października 2015

Kreowanie pomysłów nowych produktów – ciąg dalszy

W ten sposób firmy mogą uzyskać informację, co klientom się podoba, a co nie. Tego typu działalność jest związana z realizacją strategii imitacji i doskonalenia produktów. Japończycy, stosując tę analizę, znaleźli sposoby na ulepszenie widu zachodnich produktów, na które wcześniej kupili licencje, np. magnetowid Philipsa został w ten sposób zmodernizowany. Japończycy w ciągu kilku lat stali się liderami na rynku elektronicznych produktów konsumpcyjnych. Inny przykład dotyczy nierdzewnych żyletek wymyślonych przez firmę Wilkinson, która jednak produkowała je w niewielkich ilościach. Firma Gillette odniosła sukces na rynku, poprawiając technologię produkcji żyletek, co umożliwiło ich masową sprzedaż.

Bez kategorii

Powiązania specjalisty ds. produktu (marki)

Istotna jest również intensywność współpracy między menedżerami. W wielu firmach niedostateczna współpraca może się przyczynić do nieosiągnięcia zamierzonych celów. Jest to zwłaszcza prawdziwe wtedy, kiedy odpowiedzialny za produkt (markę) menedżer nie ma wystarczających uprawnień do efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Firma Procter and Gamble ominęła te zagrożenia, wprowadzając stanowisko specjalisty ds. produktu, i osiągnęła na rynku ogromny sukces.

Bez kategorii

Zrównoważony portfel produktów niebezpieczny dla firmy

Jeśli macierz BCG jest wykorzystywana w strategii marketingowej, menedżer, który podjął się tego zadania, musi się starać zbilansować portfel produktów. W tym celu należy zdecydować, które ze „złotych kur” mają finansować „gwiazdy”, zanim te dojrzeją w przyszłości, przy czym pary muszą być tak dobrane, aby zapewniały maksymalne tempo wzrostu rynku i odpowiednie zyski. W tym samym czasie należy – zależnie od sytuacji finansowej – wspierać „trudne dzieci” albo zostawić je własnemu losowi (kontrolując osiągane z nich wpływy) bądź też wycofać z rynku. Natomiast „porażki”, gdy przynoszą straty, należy szybko wycofać z oferowanego asortymentu produktu. Z tego wynika, że nie zrównoważony portfel produktów może się okazać bardzo niebezpieczny dla firmy, gdyż:

Bez kategorii