Istota opakowania

Najbardziej obrazową definicją opakowania jest stwierdzenie, że „chroni to, co sprzedaje, i sprzedaje to, co ochrania”. W tej definicji są zawarte najważniejsze funkcje opakowania, tzn. funkcja ochronna i funkcja promocyjna.

Bez kategorii