Daily Archives 5 października 2015

Cena a opakowanie

W ramach koncepcji marketingu-mix opakowanie jest powiązane także z ceną. Istnieją tutaj zarówno proste relacje wynikające z odniesienia całkowitej ceny produktu do ceny opakowania, jak i bardziej złożone, niekiedy także kontrowersyjne związki ceny, opakowania i jego objętości bądź gramatury.

Bez kategorii

Selekcja pomysłów

Na tym etapie procesu rozwoju nowego produktu pomysły są przeglądane, oceniane oraz następuje wybór kilku najbardziej atrakcyjnych i jednocześnie możliwych do realizacji z technicznego punktu widzenia pomysłów. Przy selekcji pomysłów decydujące znaczenie mają kryteria nawiązujące do planowanych celów przedsiębiorstwa, jego zasobów oraz możliwości i umiejętności. Do oceny pomysłów nowych produktów moż na wykorzystać następujące kryteria rynkowe i finansowe związane z produktem:

Bez kategorii