Rozwój i testowanie koncepcji nowego produktu

Na tym etapie rozwoju nowego produktu dąży się do skonkretyzowania danej koncepcji nowego produktu. Na przykład jeśli ustalono, że będzie produkowany nowy lizak, to muszą być postawione następujące pytania, aby udoskonalić dany pomysł i przekształcić go w konkretną koncepcję produktu:

Kto będzie kupować nowy produkt? (Dzieci, młodzież, dorośli, dziadkowie czy te wszystkie grupy konsumentów.) Jaka jest główna korzyść z nowego produktu? (Słodycz, wysokoenergetyczny przysmak czy coś dla diabetyków.)

W jakich okolicznościach nowy produkt będzie używany, spożywany? (Jako nagroda dla dzieci, jako substytut innych posiłków czy też będzie używany przez diabetyków cierpiących na nadmiar insuliny.)

Wybór danej koncepcji nowego produktu określa również jego konkurencję na rynku. Załóżmy, że w tym przypadku będzie produkowany nowy lizak dla dzieci, zawierający witaminy (m.in. zalecaną dawkę dzienną witaminy C). Należy więc sądzić, że ten produkt będzie konkurował z rozpuszczalną gumą do żucia, dropsami, landrynkami i innymi cukierkami, a także lizakami, czyli produktami nabywanymi pod wpływem impulsu.

Kolejne działania związane z rozwojem koncepcji nowego produktu polegają na wyznaczeniu jego pozycji w stosunku do innych, podobnych pod względem użyteczności produktów. Pozycje te mogą być ujawnione za pomocą map określających strategie pozycjonowania (patrz rozdział 4). Do budowy mapy można wykorzystać różne parametry. W tym przypadku ważnymi parametrami (z punktu widzenia użytkownika – dziecka oraz nabywcy – rodziców) wydają się być: czas spożycia i cena jednostkowa. Lizak z witaminami ma długi czas spożycia oraz relatywnie niską cenę jednostkową. Można przyjąć, że najbliższym produktem konkurencyjnym są rozpuszczalne gumy do żucia.

Bez kategorii