Inne macierze analizy portfelowej – ciąg dalszy

Macierz Ch.W. Hofera pozwala na dokonanie charakterystyki poszczególnych grup produktów i pomaga w budowaniu strategii produktowo-rynkowych. Odmianą macierzy ADL jest metoda analizy portfela technologicznego. Powstała ona na gruncie stwierdzenia, że technologie, podobnie jak produkty, mają swój cykl życia. Portfel technologiczny jest określany na podstawie atrakcyjności danej technologii oraz wielkości potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, mierzonego w relacji do najważniejszych konkurentów.

Bez kategorii