Pomiar wartości marki

Nasilające się w świecie tendencje do fuzji oraz przejmowania jednych firm przez drugie powodują, że niezbędne stają się metody służące do wyceny marki. Z praktyki wiadomo, że niektóre przedsiębiorstwa są tworzone z myślą o zdobyciu określonej pozycji rynkowej, a następnie sprzedaniu całej firmy innemu właścicielowi. Istnieją następujące metody pomiaru wartości marki:

Bez kategorii