Strategia wolnego „zbierania śmietanki”

Niskie nakłady na promocję wynikają z tego, że rozmiary rynku są ograniczone, a potencjalni nabywcy – świadomi istnienia produktu. Istotne jest to, że potencjalni konsumenci są skłonni zapłacić ustaloną przez firmę wysoką cenę produktu.

Strategię taką można stosować wówczas, kiedy konkurencja nie jest silna, a przedsiębiorstwo – nie zagrożone w swojej pozycji na rynku. Relacje między wysoką ceną a niskimi nakładami na promocję pozwalają na czerpanie dużych zysków w miarę rozszerzania się wielkości sprzedaży.

Efektem takich działań jest szybkie penetrowanie i zwiększenie udziału firmy w rynku. Strategia ta może być stosowana wówczas, kiedy rynek jest bardzo rozległy, a znajomość produktu – niewielka. Duże nakłady na promocję pozwalają na rozszerzenie świadomości istnienia produktu, a niska cena – na jego przenikanie do wielu segmentów rynku.

Popyt ze strony potencjalnych nabywców charakteryzuje wysoki wskaźnik elastyczności cenowej. Ta znaczna wrażliwość na cenę przynosi – przy niskiej cenie produktu – wzrost wielkości sprzedaży. Nie przeszkadza temu silne zagrożenie ze strony potencjalnych konkurentów, ponieważ niska cena wprowadzanego produktu stanowi barierę wejścia na rynek dla ich produktów, a jednocześnie przyczynia się do szybkiego przenikania produktu na rynek.

Szybka penetracja produktu umożliwia rozszerzanie skali produkcji i uzyskiwanie dodatkowych korzyści z tytułu obniżania kosztów. Perspektywa osiągnięcia korzyści ze skali produkcji pozwala na zastosowanie niższych cen. Zysk przedsiębiorstwa pochodzi zatem głównie z wielkości sprzedaży, a nie z zysku ze sprzedaży pojedynczego produktu.

Bez kategorii