Daily Archives 19 lipca 2015

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Ostatnim etapem procesu rozwoju nowego produktu jest wprowadzenie tego produktu na rynek. Ze względu na bardzo wysokie koszty podjęcie decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek wymaga wszechstronnej analizy informacji zebranych na etapach wcześniejszych. Gdy kierownictwo firmy podejmie decyzję pozytywną, wówczas produkt przechodzi do produkcji, wybiera się nazwę marki oraz najlepsze opakowanie. Wprowadzenie nowego produktu na rynek wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych na uruchomienie produkcji (budowa hal produkcyjnych, zakup linii technologicznych itd.), nierzadko na dużą skalę. Znaczne nakłady finansowe są także przeznaczane na działalność marketingową, głównie na reklamę i promocję sprzedaży. Na przykład przy wprowadzaniu nowych produktów spożywczych na rynek krajowy nakłady na marketing mogą przekroczyć kwotę 50% wartości sprzedaży zrealizowanej w ciągu pierwszego roku. Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek może zależeć od podjęcia przez kierownictwo firmy decyzji w zakresie:

Bez kategorii

Konieczne informacje na opakowaniu – ciąg dalszy

Nadany przez producenta odczytujących. Oznaczenie produktów kodem jest też użyteczne z punktu widzenia konsumenta. Elektroniczne odczytywanie informacji zmniejsza możliwość pomyłki, a ponadto przyspiesza obsługę klientów przez wydrukowanie konsumentowi szerokiej informacji o zakupionym produkcie (np. nazwy produktu, wagi, ceny jednostki, ceny opakowania).

Bez kategorii