Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Ostatnim etapem procesu rozwoju nowego produktu jest wprowadzenie tego produktu na rynek. Ze względu na bardzo wysokie koszty podjęcie decyzji o wprowadzeniu nowego produktu na rynek wymaga wszechstronnej analizy informacji zebranych na etapach wcześniejszych. Gdy kierownictwo firmy podejmie decyzję pozytywną, wówczas produkt przechodzi do produkcji, wybiera się nazwę marki oraz najlepsze opakowanie. Wprowadzenie nowego produktu na rynek wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych na uruchomienie produkcji (budowa hal produkcyjnych, zakup linii technologicznych itd.), nierzadko na dużą skalę. Znaczne nakłady finansowe są także przeznaczane na działalność marketingową, głównie na reklamę i promocję sprzedaży. Na przykład przy wprowadzaniu nowych produktów spożywczych na rynek krajowy nakłady na marketing mogą przekroczyć kwotę 50% wartości sprzedaży zrealizowanej w ciągu pierwszego roku. Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek może zależeć od podjęcia przez kierownictwo firmy decyzji w zakresie:

– wyboru odpowiedniego momentu wprowadzenia nowego produktu na rynek (strategia momentu wejścia):

– miejsca wprowadzenia nowego produktu (strategia geograficzna):

– sposobów wprowadzenia nowego produktu na rynek (strategia wejścia).

W zakresie wyboru odpowiedniego momentu wprowadzenia nowego produktu na rynek kierownictwo firmy może wziąć pod uwagę jedną z trzech możliwości:

– wprowadzić swój nowy produkt przed konkurencją (korzyści przypadające inicjatorom):

– wprowadzić swój nowy produkt równolegle z konkurencją (korzyści podziału kosztów promocji na firmy konkurencyjne):

– wprowadzić swój nowy produkt po tym, jak konkurencja już go wprowadziła (korzyści uniknięcia kosztów zapoznania rynku z produktem, możliwość uniknięcia niedostrzeżonych wad, pozyskanie informacji o wielkości rynku).

Ustalenie najlepszego momentu wprowadzenia nowego produktu na rynek wymaga dodatkowej analizy, gdy nowy produkt zajmuje miejsce produktu wycofywanego z rynku przez firmę lub jest produktem o sezonowych cyklach sprzedaży. W przypadku nowego produktu zastępującego poprzedni opóźnienie jego wprowadzenia może wynikać z chęci wyprzedaży zapasów produktu starego. Natomiast w przypadku produktu sezonowego należy się wstrzymać z wprowadzeniem nowego produktu na rynek do momentu nadejścia sezonu sprzedaży.

Bez kategorii