Klasyfikacja produktów przemysłowych – ciąg dalszy

Dobra inwestycyjne są użytkowane w długim okresie, a zatem ich zakupy są dość rzadkie. Częściej są nabywane dobra standardowe, natomiast rzadziej – urządzenia wytwarzane na potrzeby konkretnego odbiorcy. Dostawcy i nabywcy należą na ogół do tych samych gałęzi i branż, a zatem wzajemne kontakty są dość stałe, oparte na sprzedaży osobistej. Często zależą one od geograficznej lokalizacji przedsiębiorstw. Przykładem mogą być zlokalizowane w Wielkopolsce fabryki maszyn rolniczych, pracujące na rzecz wielkotowarowego rolnictwa.

Bez kategorii