Rynki utrzymanie – wycofanie się

Strategia redukcji nakładów polega na ograniczaniu intensywności działań i wydatków marketingowych wspierających dotychczasowe produkty na obsługiwanych dotąd rynkach. Kierownictwo firmy może zastosować tę strategię, gdy nie widzi szans dalszego wzrostu sprzedaży produktu, występują natomiast możliwości utrzymania silnej pozycji oferty na rynku, nawet przy zredukowanym budżecie marketingowym. Redukcja nakładów marketingowych (np. niższe wydatki na promocję) powinna spowodować spadek kosztów i przynajmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu zysków,. Ta opcja strategiczna jest przeciwieństwem strategii penetracji.

Bez kategorii