Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zmodernizowane produkty

Jeżeli podejmowane działania są mało skuteczne, może się okazać konieczne podjęcie bardziej ryzykownych i radykalnych decyzji, dotyczących np. wejścia na rynki zagraniczne. Zadanie to jest bardzo trudne, chociażby ze względu na silną konkurencję i stosowanie ochrony rynku wewnętrznego w wielu krajach. Daje to jednak istotne możliwości rozszerzenia sprzedaży.

Bez kategorii