Metody badań opakowań

Znając rolę opakowania w kształtowaniu wyobrażeń o produkcie, należy starannie badać odczucia klientów w przypadku wprowadzania nowych produktów na rynek. Doświadczenie wskazuje, że nawet bardzo dobry projekt, przygotowany przez najlepszego plastyka, może się rozminąć z preferencjami czy gustami segmentu, do którego jest kierowany. Dlatego projekt opakowania powinien być poddany ocenie w badaniach marketingowych.

Bez kategorii