Droga sukcesu > droga klęski

„Gwiazdy” to produkty o dużym tempie wzrostu rynku przy dominującej pozycji w ofercie firmy. Wymagają one tak wielkich nakładów, że nie przynoszą nadwyżki, choć uzyskuje się dzięki nim znaczne przychody. Sytuacja ta wynika z bardzo wysokich kosztów marketingowych, które są ponoszone na utrzymanie dużego udziału w rynku. Z tego jednak względu, żę produkt jest konkurencyjny i rozwojowy, inwestowanie w „gwiazdę” daje gwarancję zysków. Nieistnienie lub bardzo mała liczba gwiazd świadczą o braku pomyślnych perspektyw dla firmy.

Bez kategorii