Korzyści ze stosowania marek

Stosowanie marek jest korzystne zarówno dla konsumenta, jak i dla producenta (sprzedawcy). Z punktu widzenia konsumenta stosowanie marek jest pomocne, ponieważ:

Bez kategorii