Konieczne informacje na opakowaniu – ciąg dalszy

Nadany przez producenta odczytujących. Oznaczenie produktów kodem jest też użyteczne z punktu widzenia konsumenta. Elektroniczne odczytywanie informacji zmniejsza możliwość pomyłki, a ponadto przyspiesza obsługę klientów przez wydrukowanie konsumentowi szerokiej informacji o zakupionym produkcie (np. nazwy produktu, wagi, ceny jednostki, ceny opakowania).

Kody kreskowe mogą być stosowane w obrębie danego kraju, sieci handlowej i przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach produkcyjnych kody kreskowe, we współpracy z systemem informatycznym, wspomagają gospodarkę magazynową i zbyt wyrobów. Kody EAN mają także zastosowanie do znakowania wyrobów gotowych. W przedsiębiorstwach hurtowych kody kreskowe, wraz z odpowiednim systemem informatycznym, mają zastosowanie do oznaczania jednostek opakowań oraz poszczególnych produktów w celu usprawnienia dystrybucji i zapewnienia komputerowej informacji o przekrojach asor- tymentowych. W przedsiębiorstwach tych są często stosowane kody wewnętrzne, nadawane i umieszczane np. na opakowaniach zbiorczych, by w ten sposób usprawnić organizację i technologię magazynowania, a także przesyłanie informacji. W przedsiębiorstwach detalicznych (w supermarketach, domach towarowych) systemy informatyczne z zastosowaniem kodów kreskowych wykorzystuje się w celu wspomagania sprzedaży detalicznej towarów z oznakowaniem kodowym oraz rozliczenia stanowisk kas elektronicznych umożliwiających automatyczną identyfikację sprzedawanych i magazynowanych towarów. Kody te są wykorzystywane również w sklepach sprzedaży detalicznej, stosujących systemy elektronicznych kas sklepowych.

Symbol kodu ma określoną pojemność informacyjną, którą można powiększać zależnie od potrzeb użytkownika. Stosowanie kodu kreskowego znacznie przyspiesza obsługę klienta, a także zapewnia bezbłędność identyfikacji towaru. Najistotniejsze jest przyspieszenie sporządzenia faktury, gdyż po zakończeniu obsługi danego klienta skaner odczytujący kod kreskowy identyfikujący dany produkt zostaje podłączony do komputera, by automatycznie przekazać informacje, co pozwala na niezwłoczne sporządzenie faktury.

Bez kategorii