Strategia penetracji rynku

Działania firmy koncentrują się na intensyfikacji sprzedaży jej obecnych produktów (oferty) na istniejących już rynkach przez:

– bardziej intensywną dystrybucję (o ile to jest możliwe):

– agresywną promocję (jeśli na nią znajdą się dodatkowe środki finansowe):

– stosowanie konkurencyjnych cen (jeśli istnieje możliwość obniżenia kosztów bądź zrezygnowania z części zysku):

– dostosowanie formy sprzedaży produktu do wymagań klientów (jeśli firma ma do dyspozycji środki finansowe).

– Strategia penetracji rynku zakłada, że sprzedaż może być zwiększona przez:

– przyciągnięcie potencjalnych nabywców, czyli tych, którzy do tej pory nie nabywali produktów firmy:

– przejęcie klientów od konkurencji:

– wzrost konsumpcji u dotychczasowych klientów.

Aby strategia ta przyniosła zamierzony skutek, firma powinna chronić własny rynek. W tym celu może zastosować następujące działania:

– rozszerzyć sprzedaż na obecnych segmentach rynku:

– wyszukać nowe segmenty rynku:

– zadbać o dotychczasowych klientów (np. stosując specjalne oferty, konkursy z nagrodami, premie itd.):

– poszukać nowych dystrybutorów (nowe kanały dystrybucji).

W celu przyciągnięcia nowych nabywców może się okazać niezbędne stosowanie obniżek cen i zwiększenie promocji sprzedaży. Może być także skuteczne rozszerzenie dystrybucji, czyli sprzedawanie produktów w tylu ogniwach handlu, w ilu to możliwe, pod warunkiem, że oferowane produkty nadają się do stosowania intensywnej taktyki dystrybucji, a nowi pośrednicy zapewnią efektywną sprzedaż.

Bez kategorii