Category Bez kategorii

Struktura sieci

Mówiąc o Internecie, mamy na myśli kilka niezależnych, ale powiązanych ze sobą struktur. Można wyróżnić pięć płaszczyzn sieci, a są to:

Bez kategorii

Jaka jest udana Rozmowa kwalifikacyjna?

W ramach procesów rekrutacyjnych realizowane są rozmowy kwalifikacyjne, które mogą być podstawą procesu poszukiwania oraz selekcjonowania kandydatów do pracy jak też mogą być również jedynie elementem większego procesu rekrutacji. Jednocześnie każda Rozmowa kwalifikacyjna jest bardzo ważne zarówno dla firmy, która przeprowadza rekrutację a jednocześnie dla aplikujących na dane stanowisko pracy. W tym względzie ważne jest, by na rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentować

Bez kategorii

Emisje poszczególnych form reklamy

Na ilustracji 4.3 został przedstawiony fragment przykładowej kampanii reklamowej. W poszczególnych tygodniach zaznaczono emisje reklam – warto zwrócić uwagę, że zostały one zaplanowane jedynie w tygodniach 4-5, 8-9, 11-13 oraz 16, co jest zgodne z wcześniejszym planem ogólnym działań promocyjnych. Najintensywniejsza kampania jest zaplanowana na witrynach A, C i E – po siedem tygodni (całość działań obejmuje osiem tygodni): będzie ona jedynie uzupełniona działaniami na witrynach B i D. Ponieważ w naszym przykładzie zakładamy, że witryna D w ogóle nie akceptuje form reklamowych typupush, nie zaplanowano na niej banerów z okienkiempop-up. Z kolei korzystna cena tej formy reklamy na witrynie B skłoniła osobę planującą kampanię do uwzględnienia na tej stronie wyłącznie banera połączonego z okienkiem pop-up.

Bez kategorii

Mylna interpretacja wyników badań

Kolejny problem to zła interpretacja wyników badań dotyczących ruchu na witrynie. Często zdarza się, że mylone są podstawowe pojęcia: hit (pobranie pojedynczego pliku z serwera) z odsłoną (wyświetlenie jednej strony użytkownikowi) lub wizyta (trwający określony czas pobyt użytkownika na danej witrynie) z użytkownikiem (pojedynczą osobą odwiedzającą serwis). Różnice są tymczasem istotne: często jedna odsłona (wyświetlenie strony) oznacza kilka lub nawet kilkanaście hitów (zwłaszcza w wypadku, gdy na stronie jest wiele elementów graficznych), a jeden użytkownik może odwiedzić serwis nawet kilkanaście razy dziennie. Zdarza się niestety, że właściciele serwisów wprowadzają celowo w błąd reklamodawców, podając np. liczbę hitów jako liczbę odsłon. Bronią firm zlecających reklamę są mechanizmy adserwera, zabezpieczające przed nieuczciwymi statystykami.

Bez kategorii