Struktura sieci

Mówiąc o Internecie, mamy na myśli kilka niezależnych, ale powiązanych ze sobą struktur. Można wyróżnić pięć płaszczyzn sieci, a są to:

– platforma sprzętowa – sieć połączonych ze sobą mniejszych sieci komputerowych, czyli rozproszona struktura, składająca się z urządzeń komputerowych i komunikacyjnych na całym świecie (serwery, stacje robocze, routery, karty sieciowe, okablowanie itd.):

– platforma programowa – działające w sieci oprogramowanie, umożliwiające przesyłanie i interpretację danych: wszystko to jest możliwe dzięki przyjętym standardom (protokołom):

– platforma dostępowa – usługi umożliwiające użytkownikom dostęp do sieci (dostęp komutowany, czyli wdzwaniany, łącza stałe kablowe, łącza radiowe, łącza satelitarne itd.):

– makrosegment I (użytkowników indywidualnych) – osoby, które za pośrednictwem usług dostępowych korzystają z zasobów sieci:

– makrosegment II (użytkowników instytucjonalnych) – przedsiębiorstwa, które aktywnie działają w sieci, wykorzystując ją w celach promocyjnych, handlowych oraz jako środek komunikacji.

W planowaniu, prowadzeniu i kontrolowaniu działań promocyjnych będziemy zwracali przede wszystkim uwagę na oba makrosegmenty – użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych. Kwestie techniczne (działanie poszczególnych platform) odgrywają mniej istotną – oczywiście tylko z marketingowego punktu widzenia – rolę, dlatego też nie będziemy się nimi w ogóle zajmować.

Bez kategorii