Czy nieodpowiedzialna polityka monetarna może doprowadzić do kryzysu gospodarczego ? – system monetarny

Nieodpowiedzialna polityka monetarna prowadzona przez bank centralny niewątpliwie może doprowadzić kraj nie tylko do kryzysu gospodarczego , ale również do wieloletniej recesji. Zacznijmy od tego czym jest polityka monetarna. Najprościej mówiąc polityka monetarna to zespół różnych czynności z zakresu inżynierii finansowej dzięki której można uregulować ilość pieniądza w gospodarce – a więc w pewnym sensie decydować o stabilności cen , popycie na towary wytwarzane w danym kraju , a w dalszej perspektywie również cen towarów importowanych , gdyż ilość pieniądza w gospodarce danego kraju ma wpływ na kursy walut które są niezbędne przy obsłudze importu bardzo ważnych towarów dla gospodarki taki jak na przykład ropa naftowa , gaz czy też artykuły spożywcze. Jeśli na przykład Polski rząd z dnia na dzień dodrukował bo ogromną ilość złotówek , to kurs dolara amerykańskiego poszybował by gwałtownie w górę doprowadzając naszą gospodarkę do ruiny w bardzo krótkim czasie , czego efektem był by skokowy wzrost bezrobocia oraz spadek siły nabywczej naszych pieniędzy. Oczywiście politykę monetarną można popsuć nie tylko w tak niezwykle prymitywny i drastyczny sposób jak ten opisany powyżej , ale również prowadząc nieodpowiedzialną politykę zbyt niskich lub też zbyt wysokich stóp procentowych. Jeśli stopy procentowe są na zbyt niskim poziomie , banki drastycznie obniżają oprocentowanie kredytów oraz pożyczek , a ludzie na wieść o tym masowo pożyczają pieniądze i w sposób radykalny zwiększają na rynku popyt na różne towary. W przypadku gdy gospodarka nie ma zapasów na odpowiednim poziomie , a wydajność pracy maszyn , urządzeń oraz siły roboczej jest w kraju na bardzo wysokim poziomie to prędzej czy później doprowadzi do wysokiej inflacji , gdyż firmy nie mogąc w sposób szybki zwiększyć produkcji , a odczuwają zdecydowanie wyższy popyt na dany towar niż dotychczas po prostu zwiększają cenę danego produktu , żeby zmaksymalizować zyski. W ten sposób rośnie inflacja , a siła nabywcza naszego pieniądza maleje. Oczywiście podobnie zły skutek dla gospodarki mogą spowodować zbyt wysokie stopy procentowe. Ludzie na wieść o wysokich stopach procentowych zniechęcają się do kredytów , przy jednoczesnym uwzględnieniu atrakcyjnego oprocentowania lokat bankowych po prostu odkładają pieniądze na lokaty ograniczając w ten sposób popyt w gospodarce , a w dalszej kolejności produkcję oraz doprowadzają do wzrostu bezrobocia. Przykład ten pokazał nam jak bardzo negatywne skutki dla gospodarki może przynieść nieodpowiedzialna polityka monetarna danego kraju – trzeba robić wszystko , aby krajowymi finansami zarządzali ludzie odpowiedzialni i właśnie takich powinniśmy wybierać jak najczęściej.

system monetarny

Bez kategorii