Skąd tak ogromne zadłużenie skarbu państwa ? – zadłużenie polski

Zadłużenie skarbu państwa jeszcze w roku dwa tysiące szesnastym przekroczyło niebagatelną kwotę biliona złotych. Część tego zadłużenia jest wyrażona w obcych walutach , tak więc końcowa kwota zadłużenia skarbu państwa zależy od kursu danej waluty. Bilion złotych stanowi około pięćdziesięciu procent produktu krajowego brutto , gdyż praktycznie każdy rząd po roku osiemdziesiątym dziewiątym uchwalał budżet z zadłużeniem , sięgającym realnie nawet około siedmiu procent produktu krajowego brutto. Oczywiście tego typu ogromne deficyty budżetowe w dużej mierze spowodowane są bardzo dużym procentem tak zwanych wydatków sztywnych w budżecie państwa – czyli takich które niezależnie od sytuacji budżetowej państwa musimy po prostu ponieść , pozostałe wydatki skarbu państwa to po prostu wydatki luźne , które można planować w danym budżecie zależnie od potrzeb społecznych. Bardzo istotną kwotą w budżecie jest niewątpliwie fakt , iż na samą spłatę rat kapitałowych oraz odsetek Polska wydaje rocznie ponad czterdzieści miliardów złotych , co jest na pewno kwotą ogromną. Są oprócz tego różne inne wydatki budżetowe które już na pierwszy rzut oka wydają sie zbędne lub zdecydowanie zbyt wysokie takie jak: ogromne wydatki socjalne , czy też bardzo kosztowne utrzymanie rozbudowanej jak nigdy dotąd biurokracji. Jednak tak na prawdę najbardziej istotnym elementem który drenuje nasz budżet rok rocznie jest deficyt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych który musi być pokrywany rok rocznie z dotacji z budżetu krajowego , a wynosi on ponad pięćdziesiąt miliardów złotych rocznie – jest to więc kwota niebagatelna , dzięki której zadłużenie skarbu państwa znajduje się na takim a nie innym poziomie , a jeśli wzięli byśmy pod uwagę również zadłużenie samorządów, oraz funduszy celowych to zadłużenie wzrosło by jeszcze bardziej w sposób znacznych. Na pewno sytuacji skarbu państwa nie poprawiło powołanie otwartych funduszy emerytalnych , gdzie była przekazywana część składek osób pracujących , co jednocześnie spowodowało tak duży deficyt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

zadłużenie polski

Bez kategorii