Monthly Archives Październik 2015

Cena a opakowanie

W ramach koncepcji marketingu-mix opakowanie jest powiązane także z ceną. Istnieją tutaj zarówno proste relacje wynikające z odniesienia całkowitej ceny produktu do ceny opakowania, jak i bardziej złożone, niekiedy także kontrowersyjne związki ceny, opakowania i jego objętości bądź gramatury.

Bez kategorii

Selekcja pomysłów

Na tym etapie procesu rozwoju nowego produktu pomysły są przeglądane, oceniane oraz następuje wybór kilku najbardziej atrakcyjnych i jednocześnie możliwych do realizacji z technicznego punktu widzenia pomysłów. Przy selekcji pomysłów decydujące znaczenie mają kryteria nawiązujące do planowanych celów przedsiębiorstwa, jego zasobów oraz możliwości i umiejętności. Do oceny pomysłów nowych produktów moż na wykorzystać następujące kryteria rynkowe i finansowe związane z produktem:

Bez kategorii

Usprawnienie sprzedaży w trzech obszarach

Skrócenie czasu i uzyskanie bezbłędności odczytów stanowią ogromne usprawnienie w obsłudze klientów przy sprzedaży hurtowej. W większych hurtowniach oferujących asortyment produktów rozbudowany zarówno pod względem głębokości, jak i szerokości system kodów kreskowych może stanowić moduł kompleksowego systemu informatycznego obsługującego działalność hurtowni, pracującego w sieci Novell bądź Unix.

Bez kategorii