Monthly Archives Sierpień 2015

Produkty żyją i umierają

Wśród rozlicznych podobieństw między człowiekiem a pewnymi obszarami działań marketingowych cykl życia produktu jest chyba najbardziej zbieżny z etapami życia ludzkiego. Produkty, podobnie jak ludzie, rodzą się, zdobywają rynek, żyją i umierają. W przeciwieństwie jednak do wydłużającej się egzystencji człowieka cykl życia produktu zdaje się skracać wraz z postępem technicznym oraz rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym. Specjalista ds. produktu zajmuje się w ciągu swej pracy zawodowej coraz większą liczbą produktów i obserwuje ich skracający się okres życia.

Bez kategorii

Jak określić pozycję marki na rynku?

W celu poznania zależności zachodzących między określonymi markami produktów stosuje się tzw. mapy produktów. Tworzy się je na podstawie sądów reprezentatywnej grupy respondentów, którzy znają badane marki. Mapy produktów dostarczają firmie informacji o strukturze konkurencji na rynku pod kątem klientów oraz dają wyobrażenie o tym, jak blisko siebie znajdują się dane marki produktów. Im mniejsza jest odległość między dwiema markami, tym bliższy jest ich związek ze względu na podobne cechy lub zalety. Oznacza to, że te marki są podobnie postrzegane i preferowane przez nabywców, co wzmaga konkurencyjność obu produktów.

Bez kategorii