Dobra marka podstawą sukcesu

Tendencja do nadawania marki przez pośrednika jest bardzo silna. W niektórych sieciach brytyjskich 70% produktów na półkach sklepowych jest sprzedawanych pod marką detalisty. Konsument ma wówczas ułatwiony wybór. Jeśli bowiem dany produkt jest oferowany przez wielu producentów, to klient może mieć kłopoty z podjęciem decyzji, którą markę wybrać. Ufając swojej sieci, swojemu detaliście, klient wybiera markę sklepu, gdyż wie, że może być pewny wysokiej jakości produktu. Szczególnym przykładem takich działań może być firma Marks & Spencer, lider wśród sieci handlowych na rynku brytyjskim. W tej sieci 100% produktów oznaczonych jest marką St. Michael, tj. marką pośrednika. Jest to jednocześnie rzadki przypadek, kiedy inna jest nazwa firmy handlowej oraz inna nazwa marki przez nią firmowanej. Zarówno w sieci Marks & Spencer, jak i w innych sieciach, gdzie duży jest udział produktów oznaczonych marką pośrednika, wzrasta udział towaroznawców w strukturze zatrudnienia. Wynika to z konieczności dokładnego badania jakości towarów, produkowanych niejednokrotnie w różnych firmach, a oznaczonych tą samą marką.

Bez kategorii