Produkty żyją i umierają

Wśród rozlicznych podobieństw między człowiekiem a pewnymi obszarami działań marketingowych cykl życia produktu jest chyba najbardziej zbieżny z etapami życia ludzkiego. Produkty, podobnie jak ludzie, rodzą się, zdobywają rynek, żyją i umierają. W przeciwieństwie jednak do wydłużającej się egzystencji człowieka cykl życia produktu zdaje się skracać wraz z postępem technicznym oraz rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym. Specjalista ds. produktu zajmuje się w ciągu swej pracy zawodowej coraz większą liczbą produktów i obserwuje ich skracający się okres życia.

Bez kategorii