Jak określić pozycję marki na rynku?

W celu poznania zależności zachodzących między określonymi markami produktów stosuje się tzw. mapy produktów. Tworzy się je na podstawie sądów reprezentatywnej grupy respondentów, którzy znają badane marki. Mapy produktów dostarczają firmie informacji o strukturze konkurencji na rynku pod kątem klientów oraz dają wyobrażenie o tym, jak blisko siebie znajdują się dane marki produktów. Im mniejsza jest odległość między dwiema markami, tym bliższy jest ich związek ze względu na podobne cechy lub zalety. Oznacza to, że te marki są podobnie postrzegane i preferowane przez nabywców, co wzmaga konkurencyjność obu produktów.

Bez kategorii